Advokatsekretærer

Du er her » Forside » Advokatsekretærer


Hanne Diedrichsen

Mail:

Hovedarbejdsområder:

 • Ejendomshandler
 • Inkasso

Jette Skursch

Mail:

Hovedarbejdsområder:

 • IT-ansvarlig
 • Konkursboer
 • Dødsboer
 • Bogføring
 • Oversættelsesopgaver dansk/tysk
 • Inkasso
 • Almindelige sekretæropgaver, herunder især ekspeditioner i forbindelse med selskabsret, ejendomshandler, retssager, testamenter og privates retsforhold

Anja Mølholm

Mail:

Hovedarbejdsområder:

 • Dødsboer
 • Konkursboer
 • Inkasso
 • Bogføring