Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer af selskabsloven, der stammer fra evalueringen af selskabsloven i 2013, trådt i kraft

Det betyder bl.a.:

  • Mulighed for delvis indbetaling af overkursen i anpartsselskaber, hvis der er tale om stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter
  • Der er alene krav om en åbningsbalance ved en stiftelse, hvis selskabet stiftes ved indskud af en bestående virksomhed.
  • Der er alene krav om en overtagelsesbalance ved en kapitalforhøjelse, hvis der ved kapitalforhøjelsen sker indskud af en bestående virksomhed.
  • Det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed.
  • Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion
  • Mulighed for såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Se nærmere her

Kommentarer lukket til Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Filed under NYHEDER

Comments are closed.