Ens arbejdsskade med to forskellige vurderinger

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Arbejdsskadestyrelsen har vurderet erhvervsevnetabet efter samme arbejdsskade forskelligt. Efter Arbejdsskadesikringsloven vurderede man, at der var 20 procent erhvervsevnetab og efter Erstatningsansvarsloven at tabet var mindre end 15 procent og dermed ikke kunne føre til erstatning. Det har Højesteret netop godkendt i en principiel afgørelse.

 

Sag om 2  vurderinger af ens arbejdsskade

Sagen handler om en medarbejder i et dækfirma, som kom til skade da et lastbildæk eksploderede. Skaden blev godkendt af Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade, og styrelsen vurderede, at erhvervsevnetabet var 20 procent. Medarbejderen havde i forlængelse af arbejdsulykken fået førtidspension, idet han også havde en alvorlig lungelidelse og nogle andre skavanker. Lungelidelsen vægtede mest i det samlede billede.

Erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven gives, selv om arbejdsgiveren ikke har begået fejl. Hvis skaden skyldes, at arbejdsgiveren har begået fejl, kan man også kræve erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Det var tilfældet i denne sag. Den skadelidte medarbejder anlagde retssag mod arbejdsgiveren, og under sagens behandling blev der hos selvsamme Arbejdsskadestyrelse indhentet en vejledende udtalelse om erhvervsevnetabets størrelse.

Selvom der var tale om helt samme skade som i arbejdsskadesagen, vurderede Arbejdsskadestyrelsen nu, at erhvervsevnetabet ikke var 20 procent med mindre end 15 procent. Højesteret anfører, at erhvervsevnetabsprocenten efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven fastsættes på grundlag af identiske kriterier. Men hvis der anlægges en forskellig vurdering af årsagssammenhængen kan erhvervsevnetabsprocenten blive fastsat forskelligt.

Efter arbejdsskadesikringsloven er der en formodning for, at en arbejdsskade er årsag til f.eks. et konstateret erhvervsevnetab. I arbejdsskadesager er det derfor op til Arbejdsskadestyrelsen at bevise, at det er overvejende sandsynligt, at arbejdsulykken ikke er skyld i f.eks. et erhvervsevnetab. Efter Erstatningsansvarsloven er det den skadelidte, der har bevisbyrden. Denne forskel i bevisbyrdereglerne gjorde, at Arbejdsskadestyrelsen vurderede spørgsmålet om årsagssammenhængen forskelligt og således nåede til 2 forskellige resultater.

Højesteret fandt, at skadelidte ikke have påvist omstændigheder, som kunne føre til en tilsidesættelse af Arbejdsskadestyrelsens vurdering og godkendte på den måde Arbejdsskadestyrelsens vurdering.

 

Kommentarer lukket til Ens arbejdsskade med to forskellige vurderinger

Filed under NYHEDER

Comments are closed.