Erstatning for olieforurening på parcelhusgrund

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Vestre Landsret har afsagt en dom, der giver køber af en boligejendom erstatning for en olieforurening, selvom forureningen var uden betydning for ejendommens anvendelse til bolig og have.


Sag om olieforurening på parcelhusgrund

I 2008 købte et ægtepar et hus. I 2009 fik de brev fra regionen om, at ejendommen ville blive kortlagt på vidensniveau 2. Regionen oplyste samtidigt, at det var uden betydning for ejendommens anvendelse som bolig og have. Men olieforureningen var dog registreret af regionen, Kort- og Matrikelstyrelsen og i tingbogen.

Forureningen stammede fra naboen, en tankstation, hvor der var sket oprensning i 2006. Forureningen berørte et område på 20 m2 svarende til 40 m3. Det ville koste 165.000 kroner at fjerne forureningen.Sælger havde været klar over, at der var sket oprensning på nabogrunden – tankstationen, og en tidligere lejer af den solgte ejendom fortalte i retten, at denne til sælger havde oplyst, at der var blevet taget prøver på ejendommen i forbindelse med oprensningen af takstationen.

Landsretten fandt, at sælger burde have oplyst køberne herom. Da det ikke var sket, skulle sælger betale for oprensningen med kr. 165.000 – og sagsomkostninger.

 

Leave a Comment

Filed under NYHEDER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.