Lever I papirløst, så se her!

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Østre Landsret har afsagt en dom, der bør tjene til skræk og advarsel. Dommen illustrerer med al mulig tydelighed, hvor galt det kan ende for typisk kvinden i et papirløst forhold. Moralen er, at hun enten skal forlange ægteskab eller sikre sig en rimelig aftale på skrift, om hvem der betaler hvad i fællesskabet.

22 års papirløst samliv

Efter 22 års papirløst samliv gik de hver til sit. Under samlivet fik de to børn. Familien boede i en ejendom, som ejedes af manden, og som var købt, før samlivet blev etableret.

Alle årene havde de haft ca. samme indtægt og delte udgifterne således, at han betalte alle udgifter vedrørende ejendommen, medens hun betalte alle udgifterne til børnenes daginstitutioner, privatskole og tøj samt den overvejende del af udgifterne til dagligvarer. På den måde fik han nedbragt gælden i ejendommen med ca. 350.000 kr., købt en båd og indbetalt betydelige beløb på pensionsordninger. Hun havde intet sparet op.

Ved samlivsophævelsen  ville han ikke give hende noget som helst. Hans synspunkt var, at hun selv var skyld i sin situation. I retten krævede hun en kompensation af ham på 350.000 kr., men blev alene tilkendt et kompensationsbeløb på 100.000 kr.

 

Få retshjælp:

Kontakt en af advokatfirmaets advokater, hvis du vil have en uforpligtende snak.

Kommentarer lukket til Lever I papirløst, så se her!

Filed under NYHEDER

Comments are closed.