Penge tilbage, hvis bolig er mindre end lovet

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Højesteret har i to principielle sager slået fast, at boligsælgere skal betale en del af købesummen tilbage, hvis der i et ikke uvæsentligt omfang er givet køber forkerte oplysninger om bolig-arealets størrelse – selvom sælger har fremlagt en tilstandsrapport og oplyst om ejerskifteforsikring.

 

Sag om penge retur, hvis bolig er mindre end lovet

Har køberen fra sælgeren modtaget en tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld. Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Det fremgår af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

Højesteret har fået forelagt 2 sager, hvor en køber havde fået urigtige oplysninger om bolig-arealet. Sælgeren forsøgte at slippe ud af det ved at henvise til, at der var tale om et eksempel på, at en bygnings fysiske tilstand var mangelfuld. I begge sager havde sælgerne fremlagt en tilstandsrapport og givet oplysning om ejerskifteforsikring. De mente derfor, at det var købernes eget problem.

Højesteret har ved de to domme slået fast, at forkerte oplysninger om et bolig-areal ikke omfattes af begrebet ”en bygnings fysiske tilstand.” Køberne kunne derfor overfor deres sælgere påberåbe sig forholdet som en mangel. I begge tilfælde fandt Højesteret, at prisen på ejendommen ville have været ikke uvæsentligt lavere, hvis det korrekte boligareal havde været opgivet. Sælgerne skulle derfor betale henholdsvis kr. 150.000 og kr. 50.000 tilbage til køberne, som et afslag i købesummen.

Leave a Comment

Filed under NYHEDER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.