Personskader

Du er her » Forside » Personskader


 

 

 

Der er mange måder at komme til skade på, både fysisk og psykisk:

 • På arbejdet (arbejdsskader)
 • I trafikken
 • På sygehuset
 • Hos lægen
 • Faldulykker
 • Som offer for vold/kriminalitet

Vi kan hjælpe dig med at rejse dine krav overfor de rette instanser og følge sagsbehandlingen f.eks. hos:

 • Arbejdsskadestyrelsen
 • Forsikringsselskaberne
 • Patientforsikringen
 • Erstatningsnævnet
 • Den ansvarlige skadevolder

Og vi sikrer, at alle dine krav bliver fremsat og korrekt beregnet. I de fleste tilfælde handler det om:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Forsinket uddannelse
 • Helbredelsesudgifter
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Erhvervsevnetab
 • Forsørgertab
 • Tingsskader
 • Tort

 

Udgifter til advokatbistand ved personskader

Udgifterne til vores bistand, vil vi i videst muligt omfang søge erstattet/dækket hos forsikringsselskabet og via den frie proces. Inden vi går i gang med arbejdet, bliver det klarlagt, hvilke muligheder der er. Hvis du bliver udsat for en personskade, vil du ofte have krav på forskellige erstatninger og godtgørelser.

Tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, helbredelsesudgifter, varigt mén, erhvervsevnetab, tingskader, forsøgertabserstatning, erstatning for forsinket uddannelse for at nævne de mest almindelige tabs og godtgørelsesposter. Endvidere vil en række instanser blive involveret. Læger, sygehuse, forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen, Patientforsikringen, Erstatningsnævnet m.v.

 

Retssager under personskader

Skulle der ske det, hvad mange oplever, at forsikringsselskaberne ikke vil betale det, du mener at have krav på, kan vi hjælpe dig med at indbringe sagen for retten og føre den der for dig. Ved trafikulykker indgår din udgift til advokatbistand blandt de poster, som forsikringsselskabet skal erstatte.

Kommer det til en retssag vil du oftest være omfattet af en retshjælpsforsikring og måske kan du også få fri proces.

 

Få retshjælp til personskader:
Mangler du advokathjælp til din personskade? Så står vores advokater, Hans Henrik Wurlitzer & Mark Stølting, klar til at rådgive og bistå dig med at sikre, at alle dine krav bliver fremsat og korrekt beregnet, og vi kan også stå for kommunikation med alle de involverede.