Skjulte videooptagelser frifinder forsikringsselskab i piskesmældssag!

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

På grundlag af bl.a. skjulte videooptagelser af en erstatningssøgende, har Højesteret tilsidesat Arbejdsskadestyrelsens vurdering, om at der var lidt et tab af erhvervsevne.

Forsikringsselskab i piskesmældssag 

I november satte Højesteret punktum i en sag, hvor en tidligere murer ønskede 2,6 mio. kr. i erstatning, efter at han i 2003 var blevet påkørt i bil bag fra. På grundlag af lægeundersøgelser vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at færdselsulykken havde påført mureren et erhvervsevnetab på mindst 60 procent.

Men forsikringsselskabet overvågede mureren og videofilmede ham i det skjulte. Bl.a. mens han deltog i et byggearbejde. Overvågningen overbeviste Retslægerådet og dermed også både landsretten og Højesteret om, at mureren kunne klare betydeligt mere, end han havde sagt til de læger, der i tidens løb havde undersøgt ham. Især i sager, hvor den erstatning, forsikringsselskabet skal betale, er betydelig, er selskabernes overvågning af deres kunder i de seneste år intensiveret.

Det er naturligvis betænkeligt med skjulte videooptagelser. Selskabet vælger selv, hvad der skal filmes, og hvad der ikke skal med på optagelsen. Som skadelidt foretager man sig ting, som man reelt ikke kan klare, men man håber alligevel. Eller der kan opstå en situation, hvor man må gribe til handling, selv om man så udfører bevægelser eller i øvrigt gør anstrengelser, så man efterfølgende må holde sengen i nogle dage. Det kommer ikke med på videoen Overvågning kan være i strid med Straffeloven, men danske domstole afviser ikke beviser, som er fremskaffet på ulovlig vis. Som skadelidt bør man være opmærksom på at have kvalificeret juridisk bistand. Udgiften til advokat i sager, der ikke er arbejdsskadesager, altså f.eks. når der er tale om færdselsulykker, dækkes i vidt omfang af skadevolders forsikringsselskab eller af ens egen retshjælpsforsikring.

Hos Kjems Advokatfirma har vi betydelig erfaring med behandling af personskadesager, og vores advokater står gerne til rådighed for en uforpligtende samtale om din sag.

Kommentarer lukket til Skjulte videooptagelser frifinder forsikringsselskab i piskesmældssag!

Filed under NYHEDER

Comments are closed.