Kan to parter ikke aftale sig til en løsning på en uenighed, er sidste udvej at gå til domstolene. Det vil sige, anlægge retssag. Det gælder både ved tvister i privatlivet og for tvister i erhvervslivet.

Retssager for private (forbrugere) kan handle f.eks. om arv, forældremyndighed, ægteskab og bodeling, erstatning, forsikring, ansættelsesforhold, personskader, arbejdsskader, mangler ved byggeri, nabostridigheder, rettigheder over fast ejendom o.s.v.

Retssager i Erhvervslivet

Mange retssager i erhvervslivet handler om misligholdelse af kontrakter, byggeri/entrepriser, erstatning, afskedigelse af medarbejdere, skat og moms, konkurs, inkasso m.v. Vi rådgiver om udsigterne til at opnå et gunstigt resultat og afklarer, om der via reglerne om fri proces og retshjælpsforsikringsdækning er mulighed for få dækket sagsomkostningerne helt eller delvis.

Og vi kan føre sagen ved alle landets domstole til og med Højesteret.

Få hjælp af vores forsvarsadvokater

Har du brug for hjælp til at føre din retssag? Så kontakt advokat Hans Henrik Wurlitzer. De hjælper dig godt på vej, og kan give dig yderlige information og rådgivning.

Hans Henrik Wurlitzer