Få advokathjælp til straffesager

Du er her » Forside » Straffesager


 

 

 

Hvis du sigtes af politiet for en forbrydelse, har du ret til at vælge en advokat til at bistå dig som forsvarer. Forsvareren får kopi af politiets sagsakter og kan vise dem til dig, med mindre der er nedlagt forbud herimod.

 

Få en forsvarsadvokat i straffesager

Karnov Straffesager & Retspleje l Advokatfirma KjemsForsvareren bistår dig i hele forløbet, det vil sige ved afhøringer hos politiet, ved varetægtsfængsling, ved tilvejebringelse af dine beviser, ved sagens behandling i retten og efter at dom er afsagt i din straffesag.

 

Det er vores råd, at du, uanset du er skyldig eller uskyldig, lader en forsvarer råde dig, inden du eventuelt besvarer politiets spørgsmål. Hvis du ønsker det, beskikkes forsvareren af retten. Det indebærer, at du kan få en forsvarer, selv om du ikke har råd til selv at betale.

 

Få hjælp af vores forsvarsadvokater: 

Hvis du har brug for en forsvarsadvokat til at føre din straffesag, så kontakt advokat Hans Henrik Wurlitzer eller advokat H. Philip Jensen. De rådgiver og hjælper dig godt på vej, og kan give flere informationer om processen.

Se vores “ofte stillede” spørgsmål omkring straffesager her eller via domstol.dk omkring sagsbehandling af straffesager.