Hvis du kommer til skade, og du søger om erstatning, går en lang række af forhold i gang.
– vi har kompetencerne til at rådgive dig om dine muligheder.

Personskadeerstatning

Siden Erstatningsansvarsloven i 1984 blev vedtaget, har vi rådgivet om ydet bistand i et betydeligt antal sager om personskadeerstatning. Hvis du er kommet til skade eller har været udsat for en ulykke, kan du under visse omstændigheder søge en erstatning. Det kan dreje sig om mange forskellige skader – lige fra en arbejdsskade til en voldsofferskade, en trafikulykke eller et piskesmæld. Men uanset ulykkens og skadens omfang er det absolut vigtigt, at du retter henvendelse til en advokat, som har kompetencen til at rådgive dig om, hvad du skal gøre, og hvordan du skal forholde dig i forhold til dine chancer for at få erstatning.

Hvad får jeg ud af en personskadeerstatning?

Hvis du kommer til skade, og du søger om erstatning, går en lang række af forhold i gang. Ved en arbejdsskade er det eksempelvis din arbejdsgivers forsikringsselskab, som skal betale. Og det kan vise sig tungt at danse med, og derfor er det en god idé, at du lader en advokat føre sagen. Rent økonomisk er det vanskeligt at fortælle dig præcis, hvad du får. Der er nemlig forskellige poster afhængigt af skadens omfang, din mulighed for at genoptage arbejdet, svie og smerte og så videre. Det vil almindeligvis dreje sig om en individuel vurdering fra gang til gang.

Der er mange måder at komme til skade på, både fysisk og psykisk:

 • På arbejdet (arbejdsskader)
 • I trafikken
 • På sygehuset
 • Hos lægen
 • Faldulykker
 • Som offer for vold/kriminalitet

Vi kan hjælpe dig med at rejse dine krav overfor de rette instanser og følge sagsbehandlingen f.eks. hos:

 • Arbejdsskadestyrelsen
 • Forsikringsselskaberne
 • Patientforsikringen
 • Erstatningsnævnet
 • Den ansvarlige skadevolder

Og vi sikrer, at alle dine krav bliver fremsat og korrekt beregnet. I de fleste tilfælde handler det om:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Forsinket uddannelse
 • Helbredelsesudgifter
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Erhvervsevnetab
 • Forsørgertab
 • Tingsskader
 • Tort

Kontakt os i Gråsten, og lad os hjælpe dig

Vi er et advokatfirma i Gråsten i Sønderjylland, som er eksperter i sager, der omhandler personskadeerstatning.
Ring til os eller skriv en e-mail, og lad os sammen finde ud af, hvordan vi på bedst mulige vis hjælper dig videre.

Tag en dialog med dit lokale advokatfirma i Gråsten

Har du spørgsmål du ønsker besvaret eller søger større indsigt indenfor givne juridiske emner, er du altid velkommen til at tage kontakt.
Vi har gennem mange år hjulpet kunder i lokalområdet i og omkring, Gråsten, Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa og hjælper også gerne dig.