”Godt købmandsskab” handler groft sagt om at sælge sin vare bedst muligt og holde udgifterne nede. Sådan har det altid været.

Hvad betyder erhvervsret?

Det meste af det, der sker i erhvervslivet, er baseret på aftaler. Mundtlige såvel om skriftlige. Nedenfor er nogle af de områder erhvervsret indeholder:

Samarbejdsaftaler, købekontrakter, ansættelsesaftaler, entreprisekontrakter, almindelige salgsbetingelser, erhvervslejekontrakter, rådgivningsaftaler, låneaftaler, forhandleraftaler, agenturaftaler, licensaftaler, direktørkontrakter, interessentskabskontrakter, leveringsaftaler, forsikringsaftaler, ejeraftaler, kommisionsaftaler, formidlingsaftaler, konkurrenceklausuler, kundeklausuler o.s.v.

Det er uhyre vigtigt, at man gør sig umage, ved aftalens indgåelse. Så man ikke senere hen skal bruge ressourcer på at tviste om, hvad der egentlig er aftalt, når f.eks. den ene part ikke vil betale den udstedte regning. Noget af det, der kan vælte udgiftsbudgettet, er, når aftalerne ikke overholdes. Eller når der opstår en situation, hvor man har hver sin opfattelse af, hvad der er aftalt.

Udgifterne er i den forbindelse ikke kun advokatsalærer, men også driftstab foranlediget af al den tid der går med at holde møder, finde papirer frem, være ukoncentreret om det det handler om i virksomheden o.s.v. Helt kan man ikke undgå, at der opstår problemer. I så fald er det essentielt at minimere udgifterne til problemets løsning. Få en analyse af hvordan de mulige sagsomkostninger forholder sig til værdien af det sagen handler om og træf derpå beslutning om, hvordan problemet skal søges løst.

Få hjælp med erhvervsret:

Har du brug for retshjælp til virksomhedsaftaler og kontrakter? Så kontakt én af vores kompetence advokater, og hør mere omkring processen.