Vi aftaler prisen inden

Inden ”taxameteret begynder at løbe,” får vi en aftale om, hvad det må koste, og det afklares, om du har en retshjælpsforsikring og/eller opfylder den økonomiske betingelse for at få fri proces.

Skal vi søge retshjælp og fri proces, inden vi går i gang, sker det til en aftalt fast pris.

Fører det til, at du får retshjælp fra dit forsikringsselskab, betaler selskabet herefter inden for forsikringens maksimum med fradrag af selvrisikoen.

Får du fri proces, er forløbet derefter uden udgift for dig.

Rimeligt salær / priser

Under alle omstændigheder er vores pris (salæret) underlagt lovgivningen. Den siger, at en advokat ikke må kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

Hvilket jo er en selvfølge.

I praksis betyder det, at advokatens salær, skal stå i rimeligt forhold til værdien af det, sagen handler om.

Med det som udgangspunkt, fastsættes salæret under hensyntagen til:

  • arbejdets art
  • arbejdets omfang (det vil sige især tidsforbruget),
  • det opnåede resultat,
  • sagens betydning for klienten,
  • resultatets betydning for klienten,
  • det med sagens behandling forbundne ansvar samt
  • eventuelle andre omstændigheder, som måtte foreligge i den konkrete situation.

Ordrebekræftelse

Før vi går i gang med arbejdet, vil vi i alle sager med forbrugere drøfte, hvad der skal laves, og hvad det vil koste. Derpå skal vi sende en skriftlig ordrebekræftelse, og i det omfang det er muligt oplyse om prisen.

I erhvervssager skal vi også udstede en bekræftelse på, hvad vi har påtaget os af opgaver, og hvis det ønskes en oplysning om prisen, i det omfang det er muligt.

Inden vi således for alvor går i gang afklares således om sagen overhovedet er værd at føre.